Astrologie Spiritueel

Over het Watermantijdperk

Note: Ik ben geen professioneel astroloog, maar verdiep me al jaren in de astrologie. Ik vind het fascinerend en ontdek telkens nieuwe dingen. Onderstaande tekst is ontstaan na het bestuderen van het Watermantijdperk. Ik deel het graag met jullie op mijn blog.

Het Watermantijdperk of Aquariustijdperk is een astrologisch begrip. De Aarde draait in ongeveer 25.920 jaar om haar eigen as. Dit is een natuurlijk proces dat we ook precessie noemen. Tijdens deze draaiing gaat de aarde in tegengestelde richting langs alle twaalf tekens van de dierenriem. Dus van Vissen naar Waterman, niet naar Ram. Omdat er twaalf dierenriemtekens zijn, staat de aarde elke 2.160 jaar in een ander teken. Het teken waarin de aarde staat heeft grote invloed op de omstandigheden op de hele planeet.

Wanneer begint het Watermantijdperk?

Het huidige astrologische tijdperk is te herkennen aan het teken waarin de zon het lentepunt passeert (op 20-21 maart volgens de hedendaagse kalender). Op dit moment bevinden we ons op de grens van het Vissen- en Watermantijdperk.

Er zijn veel verschillende meningen over wanneer het Watermantijdperk precies begint (of is begonnen). Dat komt omdat er onenigheid bestaat of je de dierenriemtekens wel exact kan opdelen in 12 gelijke delen van 2.160 jaar. Ook is er onduidelijkheid over wanneer het Vissentijdperk is begonnen. Dit helpt natuurlijk niet mee in het bepalen van een specifieke datum. Op basis van onderzoek heeft astroloog Nicholas Campion vastgesteld dat het waarschijnlijk in de 20e eeuw, met de 24e eeuw op de tweede plek zal plaatsvinden. Jaren die veel worden genoemd zijn 2012, 2020, 2381 en 2597.

Er is dus geen overeenstemming over wanneer het Watermantijdperk precies begint. Daarnaast heeft de energie van Waterman tijd nodig om te integreren. Het is er niet van de een op de andere dag maar verschijnt geleidelijk. Omdat we ons op dit moment op de grens bevinden is de energie daar ook naar: houden we vast aan het oude, of stellen we ons open voor het nieuwe onbekende? Dit is ook te zien in de wereld om ons heen. Hieronder vertel ik er iets meer over.

Het Vissentijdperk, het tijdperk voor Waterman

Voor het Watermantijdperk was er het Vissentijdperk. Een kernzin voor Vissen is ‘ik geloof en lijd veel’. Het ideaal van Vissen is beheersing. Dit is direct terug te zien in de geschiedenis van de afgelopen jaren.

Een belangrijke gebeurtenis die het Vissentijdperk inluidde was de geboorte van Jezus, die tot op de dag van vandaag wordt gesymboliseerd door vissen. Sinds het Vissentijdperk heeft het christendom zich ontwikkeld tot een van de grote wereldgodsdiensten. Jezus noemde zijn discipelen ‘vissers van mensen’ en de eerste christenen gebruikten niet het kruis maar een vis als symbool. In het verhaal van Jezus zien we de strijd terug die voor het Vissentijdperk zo kenmerkend is: geloof, lijden en beheersing.

Om in het Vissentijdperk iemand te ‘zijn’ moest je iets of iemand hebben om in te geloven. Als je dit had gevonden, begeleidde het je in hoe je moest leven. Dit kan een religie, politieke ideologie, charismatische leider, werk, enz. zijn. Hierdoor ontstonden hiërarchieën en was het essentieel om je plaats in de pikorde te vinden.

In het Vissentijdperk zien we ook veel angst. De angst om niet te geloven, het verkeerde te geloven of het verkeerde te doen. De angst om onszelf of anderen niet te kunnen beheersen. Maar vooral de angst om te lijden (de dood, pijn, onverdraagzaamheid en alle ‘negatieve’ emoties). In het Vissentijdperk probeerden we ons lijden te verminderen door een bepaald geloof aan te hangen en door onszelf te beheersen. De paradox is dat we juist zijn gaan lijden door dit te doen.

De afgelopen 2000 jaar is dit de basis geweest voor het menselijk bewustzijn. Wanneer je er niet van bewust bent, is het heel goed mogelijk dat er in je onderbewustzijn nog een lijdensprogramma zit wat zich afspeelt. Kijk eens naar de volgende voorbeelden:

 • Iemand zegt: ik ben geslagen en mishandeld, dit heeft me tot een sterk persoon gemaakt.
 • Een kind dat van zijn/haar ouders niet mag huilen, boos mag zijn of op een manier zijn negatieve emoties mag tonen.
 • Mannen die wordt geleerd om niet te mogen huilen of hun kwetsbaarheid tonen omdat dat niet mannelijk zou zijn.
 • Het kerstdiner met de schoonfamilie waar iedereen zich beheerst om zo de goede vrede te bewaren.
 • Je ondergeschikt voelen of je beter voelen dan iemand die op een andere plek in de pikorde staat als jij.
 • Het geloof dat veel werken, hogerop komen in de hiërarchie, veel geld en geen tijd hebben voor jezelf zorgt voor een positieve uitkomst.
 • Het niet accepteren en omgaan van negatieve emoties van jezelf en een ander.
 • De traditionele rol van de vrouw waarvan wordt verwacht dat ze zich ondergeschikt opstelt aan de man, alsof het nodig is voor een hoger doel.
 • Vormen van emancipatie waarin de vrouw nog steeds haar vrouwelijkheid onderdrukt en enkel uit is op ‘man-zijn’.
 • Het niet accepteren van iemand anders geloofsovertuiging en daarom de drang voelen ze te beheersen en laten lijden (met oorlogen op grote schaal als gevolg).

Allemaal voorbeelden van een onderbewust lijden, geloof en beheersing. Met de komst van het Watermantijdperk gaat dit allemaal veranderen.

Hoe ziet het Watermantijdperk er uit?

De kernzin van Waterman is ‘ik weet’ en zijn ideaal is liefde. Het Watermantijdperk wordt ook het informatietijdperk genoemd. Niets is meer geheim en alle informatie is binnen handbereik. Waar het Vissentijdperk georganiseerd was in een bepaalde hiërarchische structuur, is er in het Watermantijdperk een netwerk dat de wereld openstelt voor echte gelijkheid.

De focus ligt niet langer op je identiteit en bestaansrecht maar op het accepteren van jezelf als een geheel en uniek persoon. Je hoeft niet meer te geloven in iets buiten jezelf en bent klaar om te accepteren dat je de kennis en wijsheid beschikt om de leider van je eigen leven te worden. Vrede, begrip en tolerantie zullen de vrucht zijn van deze visie. Mensen worden niet langer beoordeeld op hun sekse, nationale of professionele identiteit, maar op hun unieke persoonlijkheid.

Er zijn een aantal valkuilen die het Watermantijdperk met zich meebrengt. De grootste uitdaging blijft om energie positief te blijven gebruiken. Met het ‘meer weten’ komt ook veel verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om de waarheid bij jezelf te houden en je eigen waarheid niet aan anderen op te dringen, ook al denk je het te doen vanuit liefde. Liefde betekent namelijk ook dat je iemand vrij kan laten om zijn eigen beslissingen te nemen en te bepalen wat juist is. Wanneer je je die vrijheid beperkt, ga je nog uit van het Vissentijdperk: daar hebben we een ander nodig die ons leidt.

We zijn ook verantwoordelijk om uit te gaan van liefde en niet te handelen vanuit angst zoals we in het Vissentijdperk gewend zijn. In het Watermantijdperk staat liefde centraal en zijn energie stelt ons in staat alle angsten te overwinnen.

De verschuiving van Vissen naar Waterman brengt het beste en het slechtste in de mensheid naar boven. Transformatie is voor velen geen pijnloos proces. Sommige mensen bereiden zich voor op deze verschuiving door hun hart en geest te openen en dit nieuwe tijdperk te omarmen. Anderen raken geïntimideerd door de veranderingen die ze niet begrijpen en willen terug naar een ‘gouden eeuw’ en bestrijden alles wat daar niet mee in lijn is.

Met dit besef is het gemakkelijker om te begrijpen wat er nu in de wereld gebeurt en de afgelopen jaren is gebeurd. De ‘coronacrisis’ waarin we ons bevinden is hier ook een voorbeeld van. Vanuit energetisch- en zielsoogpunt is het een crisis in bewustzijn. Het laat zien waar we als individu en collectief bewustzijn zitten. Houden we vast aan het oude Vissentijdperk: angst, lijden, hiërarchie en geloof in een oplossing buiten ons óf stellen we ons open voor het nieuwe Watermantijdperk: weten, informatie, intuïtie, liefde en gelijkheid?

Wat kan je doen om de transitie makkelijker te maken?

Er zijn een aantal dingen die je kunnen helpen om de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk makkelijker kan maken. Hierbij ga ik uit dat we steeds meer in de energie van Waterman komen en het beste kunnen doen wat daarmee in lijn is.

Geef niet toe aan angst, woede of wanhoop.
Er is zoveel aan de hand waardoor deze emoties getriggerd kunnen worden: de media, het milieu, politiek, terrorisme etc. Als je onthoudt dat deze emoties een natuurlijk respons zijn van de verschuiving naar Waterman en van het mens-zijn in zijn algemeen, kan je door ze heen bewegen zonder je kern te verliezen.

Doe een dagelijkse spirituele oefening.
Dit kan van alles zijn: yoga, meditatie, chanten, bidden, journaling, etc. Het gaat er niet zo zeer om wat je doet, maar dat je het doet met een intentie om je bewustzijn te focussen en blokkades los te laten. Persoonlijk vind ik journalen erg fijn. Maar iedereen heeft zijn eigen voorkeur.

Wees geen slachtoffer.
Wanneer we het Watermantijdperk ingaan, krijgen we de kracht om ons eigen leven te bepalen. Dit doen we aan de hand van een innerlijk weten. Geef je kracht niet weg aan iets of iemand buiten jezelf. Je weet zelf welk pad je in moet slaan. Je dagelijkse spirituele oefening kan hier meer inzicht in geven. Het gaat erom dat je niet iets buiten jezelf zoekt om te volgen. Leer vertrouwen op je eigen waarheid en kennis.

Wees een bron van licht.
Hoe meer mensen bewust kiezen om open te staan voor het Watermantijdperk, hoe gemakkelijker deze transformatie is. Door uit te gaan van liefde als ideaal en je eigen innerlijke weten straal je dit uit en trek je automatisch mensen en omstandigheden aan die hiermee in overeenstemming zijn.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geen Reacties

  Laat een bericht achter...